Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3311747
   ΚΙΝΗΤΟ: +30 210 3246293  :: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Υμνογραφία - Ακολουθίες :: Βιβλία :: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ΟΡΘΡΟΥ Κ΄ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΕΝΟ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ΟΡΘΡΟΥ Κ΄ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΕΝΟ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ΟΡΘΡΟΥ Κ΄ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΕΝΟ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ:
*ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ (ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ (ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ) ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ (ΕΚΔΟΤΟΥ) ΗΧ.Α'
*ΘΕΑΡΧΕΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ (ΔΟΞ.ΕΣΠΕΡ.15ΑΥΓ.) ΟΚΤΑΗΧΟΝ
ΟΡΘΡΟΣ:
*ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ-(ΑΡΓΟΝ) ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ:
*ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΗΧ.Γ'
*ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΗΧ.Γ'
*ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ (Γ. ΡΥΣΙΟΥ) ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'(ΕΝΑΡΞΗ)
ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ:
*Α'-ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΗΧ.Α'
*Β'-ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΗΧ.Β'
*Γ'-ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΗΧ.Γ'
*Δ'-ΟΡΘΡΟΣ ΗΝ ΒΑΘΥΣ ΗΧ.Δ'
*Ε'-Ω ΤΟΝ ΣΟΦΩΝ ΣΟΥ ΚΡΙΜΑ ΤΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΣΤ- Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*Ζ'-ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*Η'-ΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΚΡΥΑ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*Θ'-ΩΣ ΕΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*Ι'-ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΙΑ'-ΦΑΝΕΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Δ'

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ:
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.Α'
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.Β'
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.Γ'
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.Δ'(ΛΕΓΕΤΟΣ)
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΗΧ.ΠΛ.Δ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ:
*ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ(ΣΥΝΤΟΜΟ) ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ(ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ) ΗΧ.ΠΛ.Α'
ΤΡΙΣΑΓΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΣ:
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Α'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Α'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Α'(ΠΑΘΗΤ.)
*ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.ΔΕΥΤΕΡΟΠΡ
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΒΗΜΑΤΟΣ) ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΣΥΜΗΘΙΣΜΕΝΩΝ) ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΙΩΑΝ. ΠΑΛΛΑΣΗ) ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΥ) ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΝΗΛΕΩΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ) ΗΧ.Β'
*ΔΥΝΑΜΙΣ(ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΟΣ) ΗΧ.Β'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Γ'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.Δ'(ΛΕΓΕΤ)
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΤΡΙΣΑΓΙΟ - ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ:
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.Α'
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.Β'
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.Γ'
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ:
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.Α'
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Α
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.Α'(ΠΑΘΗΤ)
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Α'(ΠΑΘΗΤ)
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧΒ'.
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Β'
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.Γ'
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Γ'
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.Δ'(ΛΕΓΕΤ.)
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.Δ'(ΛΕΓΕΤ.)
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ(ΕΝΑΡ.)
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ(ΕΝΑΡ.)
*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ:
*ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
*ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ:
*ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΧ.Α'-Β'
*ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΧ.Γ'-Δ'(ΛΕΓΕΤ.)
*ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΧ.Δ΄(ΑΓΙΑ)-ΠΛ.Α'
*ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Β'-ΒΑΡΥΣ
*ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ "ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ":
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.Α'
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.Β
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.Γ'
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.Δ'
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ:
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.Α'
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.Β'
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.Γ'
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.Δ΄(ΛΕΓΕΤΟΣ)
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.ΠΛ.ΒΑΡΥΣ
*ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ:
*ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ(ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ) ΗΧ.Β'
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ)
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.Α'
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.Α'(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ)
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.Β'
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.Δ'(ΑΓΙΑ)
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Β'
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ
*ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΧ.ΠΛ.Δ'
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ:
*ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΗΧ.ΠΛ.Α'
*ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΗΧ.ΒΑΡΥΣ

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΦΟΠ 1018
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 1.37 kgr
Διαστάσεις 21 χ 30.5
Σελίδες 442
Συγγραφέας ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΧΟΡΑΡΧΗΣ
Έκδοση ΑΙΝΟΣ Κ' ΥΜΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011
Εκπτωση (e-morfi) -10%
Τιμή: €40.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο

Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων

Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών

Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

By Falconet - Internet Solutions Copyright © 2007-2020 Morfi Editions