Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3311747
   ΚΙΝΗΤΟ: +30 210 3246293  :: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Υμνογραφία - Ακολουθίες :: Βιβλία :: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
ΗΧΟΣ Α'.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΑ (ΕΞΑΓΑΓΕ)... ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΔΟΞΑ... ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΟΞΑΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΗΔΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ... ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΥΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΟΞΑΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΙΔΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ..
ΗΧΟΣ Β'.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. (ΕΞΕΓΑΓΕ)...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΠΑΡΗΛΘΕΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ω ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΠΑΡΗΛΘΕΝ.
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ω ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ... ΟΤΕ ΚΑΤΗΛΘΕΣ...
ΗΧΟΣ Γ'
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. (ΕΞΑΓΑΓΕ...)
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. Ο ΤΩ ΠΑΘΕΙ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΑΣΠΟΡΩΣ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΕΥΡΑΝΕΣΘΩ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. Ο ΤΩ ΠΑΘΕΙ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΑΣΠΟΡΟΣ...
ΗΧΟΣ Δ'. ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. (ΕΞΑΓΑΓΕ) ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΔΙΑ ΣΕ ΘΕΟΠΑΤΩΡ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΝΕΥΣΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΣΙ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΔΙΑ ΣΕ ΘΕΟΠΑΤΩΡ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΝΕΥΣΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΣΙ... ΣΤΙΧ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΝΕΥΣΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΣΙ... ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΝ...
ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. ΕΞΑΓΑΓΕ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΕΝ ΤΗ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ.
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΣΕ ΤΟΝ ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΑΡΧΟΝ ΛΟΓΟΝ...
ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. ΕΞΑΓΑΓΕ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΣΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ...
ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. ΕΞΑΓΑΓΕ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΓΕΓΝΩΣΘΗΣ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΝ ΔΕΣΠΙΝΑ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ. ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗΣ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΚΑΤΕΛΥΣΑΣ...
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ...
*ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...
*ΕΣΠΕΡΙΑ. ΕΞΑΓΑΓΕ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΑΝΗΛΘΕΣ ΕΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ ΠΑΡΘΕΝΕ...
ΜΕΛΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΕΣΠΕΡΙΑ.
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ...
*ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΣΤΙΧΗΡΑ. ΑΝΗΛΘΕΣ ΕΠΙ ΣΤΑΥΡΟ...
*ΔΟΞΑ... ΚΑΙ ΝΥΝ... ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ ΠΑΡΘΕΝΕ...
*ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ. ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΗΛΘΕΣ...
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
*ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ.
*ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ.
*ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ. ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ.
*ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ... ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ'.
*ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΑΡΓΟΝ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΧ.Α'.
*ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΑΡΓΟΝ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΧ.Β'.
*ΦΩΣ ΙΛΑΡΙΟΝ... ΗΧ.Β'. ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
*ΦΩΣ ΙΛΑΡΙΟΝ... ΗΧ.Β'. ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ.
*ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ... ΔΙΑΦ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ).
*ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ. ΗΧ.Β'.
*ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ.
*ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... ΟΚΤΑΗΧΟΝ, ΜΕΤΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ.
*ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ (ΗΧ. Α'. Β'. Γ'. Δ'.) ΕΙΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΦΟΠ 1002
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 1.75 kgr
Διαστάσεις 19 χ 24.5
Σελίδες 746
Συγγραφέας ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΧΟΡΑΡΧΗΣ
Έκδοση ΑΙΝΟΣ Κ' ΥΜΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2005
Εκπτωση (e-morfi) -10%
Τιμή: €40.00

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο

Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων

Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών

Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

By Falconet - Internet Solutions Copyright © 2007-2020 Morfi Editions